ฟันเทียมพระราชทาน จ.สตูล พ.ศ.2565

ฟันเทียมพระราชทาน จ.สตูล พ.ศ.2565

ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้อมด้วยนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงพยาบาลปะเหลียน และเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2565

Search