การสัมมนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร (strategic organization development plan)

การสัมมนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร (strategic organization development plan)
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัด “การสัมมนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร” (strategic organization development plan) จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม (เกาะยอ) แอนด์ รีสอร์ท สงขลา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมทีมบริหารคณะ  หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search