กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1lZu2BSiDNxDLPH6GHmWGwBHfmyi7LPig?usp=sharing

Search