กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2)” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 “

กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2)” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 “

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้แจ้งกำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2) ” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 ”

น้องๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://link.psu.th/5MvNM

กำหนดการ

  • วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
  • 08.00 น. รายงานตัวและสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อาคาร3 ห้องบรรยาย 1 ชั้น6
  • 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อาคาร 3 ห้องประชุม ชั้น7

Search