กุมภาพันธ์ 64 นี้ มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021”

กุมภาพันธ์ 64 นี้ มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021”

      สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

     โดยปีนี้พบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ”  โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศ

 นอกจากนี้ยังกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน อาทิ

1.พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ใน 8 กลุ่ม สุขภาพการแพทย์ / วิศวกรรมและพลังงาน / ดิจิทัล / สิ่งแวดล้อม / เกษตร / อาหาร / การท่องเที่ยว/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.การจัดนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ มากกว่า 50 ผลงาน

4.การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ


สมัครเข้าร่วมคลิก

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 28 6945 หรือ E-Mail : Janjira.s@psu.ac.th

Search