ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในงานมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2565 – 2566

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในงานมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2565 – 2566

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2565 – 2566 ภายในงาน Southern Innovation Technology Expo โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลดังต่อไปนี้

  • รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนในการรับรางวัล
  • รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด ประจำปี 2566
  • ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล
  • ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด ประจำปี2566

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

Search