ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก (อาจารย์ประจำอนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก (อาจารย์ประจำอนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก (อาจารย์ประจำอนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์)

หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยผลงาน “แผ่นแปะรักษาแผลในปากจากสารสกัดสมุนไพรและโพลิเมอร์ธรรมชาติ (มาดีเซีย) Oral ulcer patch from herbal extract and natural based polymer (MADESIA®)” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) งาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Search