ขอแสดงความยินดีกับทพญ. วงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็น “ทันตแพทย์ระดับชำนาญการ” 

ขอแสดงความยินดีกับทพญ. วงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็น “ทันตแพทย์ระดับชำนาญการ” 
wongsiri
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ. วงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ ทันตแพทย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ทันตแพทย์ระดับชำนาญการ” ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search