ขอแสดงความยินดีอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ” บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2567 “

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ” บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2567 “

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ” บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2567 ” ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกหลากหลายด้าน ได

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย

  • ผศ.ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล (สังกัดสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน)

บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย

ด้านบริการดีเด่น

  • คุณหนูเพียร แสงสีดำ (สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม)

ด้านบริหารดีเด่น

  • คุณสมจันทร์ สุวสิริกุล (สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม)

ด้านวิชาชีพดีเด่น

  • คุณเขมรัฐ เขมวงศ์ (สังกัดหน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม)

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

  • คุณอุมา เพ็ชรคง (สังกัดงานนวัตกรรมดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)

บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้านบริการดีเด่น

  • คุณสโรชา ฤทธิเดช (สังกัดหน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม)

บุคลากรดีเด่น สายลูกจ้าง ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย

ด้านบริการดีเด่น

  • คุณชัยวัฒน์ ไหมสวัสดิ์ (สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม)

บุคลากรดีเด่น สายลูกจ้าง ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้านบริการดีเด่น

  • คุณสมจิตร์ กองอินทร์ (สังกัดหน่วยพัสดุ)

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

  • คุณสาคร ปานเพ็ชร (สังกัดหน่วยอำนวยการและบริหารทรัพยาากรบุคคล)

ผลงานทีมดีเด่น ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย

  • ผลงาน : การพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ำยาบ้วนปาก Sodium fluoride (ทีมหน่วยเภสัชกรรม)

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อตนเองด้วยนะคะ

Search