ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ” นายกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ”

ประจำปี 2566 – 2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

Search