คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาและจำนวนที่เปิดรับ :

  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จำนวน 2-3  คน
  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน

สมัครเพื่อเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ สามารถเข้าLink เพื่อสมัครและดูกำหนดการคัดเลือก ได้เลยค่ะ : https://www.royalthaident.org/train/register 

Search