คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Residency Training Program in Prosthodontics ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Residency Training Program in Prosthodontics ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Residency Training Program in Prosthodonticsประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  :  3-6  คน

สมัครเพื่อเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ สามารถเข้าLink เพื่อสมัครและดูกำหนดการคัดเลือก ได้เลยค่ะ : https://www.royalthaident.org/train/register 

Search