คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

(กำหนดการปิดรับสมัครดูได้จากรายละเอียดแต่ละสาขา)

สาขาที่เปิดรับสมัคร (สำหรับนักเรียนไทย)

 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ป.โท,ป.บัณฑิต)
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน (ป.โท)
 • สาขาทันตกรรมบูรณะ (ป.โท, ป.บัณฑิต)
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ป.โท)
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ (ป.บัณฑิต)
 • สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า (ป.โท)
 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท (ศัลยกรรมรากเทียม, ศัลยศาสตร์ช่องปาก), ป.บัณฑิต)
 • สาขาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ (ป.โท)
 • สาขาทันตสาธารณสุข (ป.โท)
 • สาขาอายุรศาสตร์ช่องปาก (ป.โท, ป.บัณฑิต)
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.เอก)

** หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2567 งดรับสาขาปริทันตวิทยา,สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ **

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจอยากเรียนต่อเฉพาะทางสามารถแสกนQR code เพื่อสมัครออนไลน์หรือดูรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาได้แล้วนะคะ

—————————————————————————————————————

Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University Applications Open for Graduate Admission in
Master’s Degree & Ph.D. for the Semester of Academic Year 2024 (foreigner)

Field of study open for applications (Foreigner)

 • Restorative Dentistry Major ( Master’s Degree , Graduate Diploma )
 • Endodontic & Restorative Dentistry Major ( Graduate Diploma )
 • Oral Health Sciences (International program) (Plan of study 1.1 , 1.2 , 2.1 , 2.2 )

Search