คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเปิด“ ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. Rebalance Center ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเปิด“ ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. Rebalance Center ”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ทพ. ทรงชัย ฐิตโสมกุล ท่านคณบดี และรศ.ดร.ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเปิด“ ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. Rebalance Center ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่

ซึ่งศูนย์สุขภาพดี ม.อ. นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน โดยได้รวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้นำนวัตกรรม ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์เจลย้อมสีฟัน ( Ezy Gel D® )
  • เจลบอลน้ำลายเทียม (Gel ball)
  • น้ำยาบ้วนปากฟูลออไรด์ ( sodium fluoride mouthwash 0.05% )

มาจัดตั้งไว้ที่ศูนย์ ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดู เข้าไปชมนวัตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และนวัตกรรมของคณะอื่นๆได้ที่ศูนย์สุขภาพดี Rebalance Center

Search