คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโครงการสานพลังเครือข่ายและผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคหวาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโครงการสานพลังเครือข่ายและผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคหวาน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน นำโดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัยและที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล รองผู้จัดการโครงการฯแผนที่ และทีมงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโครงการสานพลังเครือข่ายและผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคหวาน พร้อมเชื่อมโยงระบบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร ที่โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา โดยมีผู้บริหารจาก อ.สะเดา และคณะครูโรงเรียนบ้านม่วงโรงเรียนในเครือข่าย ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมจัดกิจกรรม”ตลาดสีเขียว ครัวชุมชน คนบ้านม่วง” มีการจำหน่ายอาหารสุขภาพและการแสดงต่าง ๆ


นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการในเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ทีมงานยังได้แวะเยี่ยมชมร้านกาแฟ ที่เข้าร่วมโครงการหวานน้อยหรอยได้ ลดการบริโภคหวานเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนอีกด้วย

Search