คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน Residency Training Programประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน Residency Training Programประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน Residency Training Programประจำปีการศึกษา 2567

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน : จำนวน 6 คน
  • สาขาทันตสาธารณสุข : จำนวน 5 คน
  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ : จำนวน 3-6 คน
  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : จำนวน 2-3 คน
  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต : จำนวน 1 คน

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ สามารถแสกน QR code เพื่อสมัครและดูกำหนดการคัดเลือก ได้เลยค่ะ

Search