คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตสาธารณสุข Residency Training Program in Dental Public Health ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตสาธารณสุข Residency Training Program in Dental Public Health ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตสาธารณสุข Residency Training Program in Dental Public Health ประจำปีการศึกษา 2567

โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้

  • เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
  • เรียน 3-5 วันต่อเดือน / ระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
  • ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ใช้สอบวุฒิบัตร
  • มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัย

สามารถสมัครเพื่อเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

เปิดรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  :  5  คน

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ สามารถแสกน QR code เพื่อสมัครและดูกำหนดการคัดเลือก หรือเข้าLink : https://www.royalthaident.org/train/register ได้เช่นเดียวกันค่ะ

Search