คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Residency Training Program in Orthodontics ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Residency Training Program in Orthodontics ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Residency Training Program in Orthodontics ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ทุกท่านจะได้ เข้าใจงานทุกสาขา multidisciplinary และได้เรียนรู้หลากหลายเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น

  • Bidimensional
  • Light wire
  • Removable
  • Functional
  • Self ligating
  • Miniscrew
  • Clear aligner ฯลฯ

สมัครเพื่อเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

เปิดรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  :  6  คน

ทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ สามารถแสกน QR code เพื่อสมัครและดูกำหนดการคัดเลือก หรือเข้าLink : https://www.royalthaident.org/train/register ได้เช่นเดียวกันค่ะ

Search