คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 38

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 38

ก้าวเข้าสู่วิชาชีพทันตแพทย์ 💜

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 38 ในชื่องาน “โครงการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สู่วิชาชีพทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2566 ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

ในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพญ. จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา “พูดคุยทบทวนเป้าหมายของการเป็นทันตแพทย์” อาจารย์ ทพ.ณัฐพงศ์ ถาวรสิทธิ์ “พูดคุยถึงการเตรียมตัวก่อนขึ้นคลินิก ” และอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์พร้อมใจมาร่วมแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในชีวิตการเรียนทันตแพทย์ และขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ในอนาคตนะคะ

Stepping into a career as a dentist 💜

Atmosphere of White Coat Ceremony to 4th year dental students, academic year 2023 (38th class)

Faculty of Dentistry Prince of Songkla University Congratulations on another successful step in your life studying dentistry. And may today’s success be a good starting point for becoming a dentist in the future.

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1u6uQa_LFCR1gprKIL7UQKl8Y41MMd5b0?usp=drive_link

Search