คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน  ปีการศึกษา 2567 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน  ปีการศึกษา 2567 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน  ปีการศึกษา 2567 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด

    วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม  2566  ที่ห้องประชุม 1  สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน  ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 08.00-08.20 น.                ลงทะเบียน
  • 08.20-08.30 น.                Orientation
  • 08.30-16.30 น.                สอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติดัดลวด และกิจกรรมทางวิชาการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. Portfolio (ถ้ามี)
  3. คีมดัดลวดที่ถนัด เช่น Bird beak , 325 , Round beak  เป็นต้น
  4. คีมตัดลวด
  5. ดินสอเขียนแก้ว (marker)

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ได้โดยการสแกน QR code หรือที่เอกสารทางด้านล่าง

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบ

Search