คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงาน “วันคนพิการสากล” จ.สงขลา ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงาน “วันคนพิการสากล” จ.สงขลา ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงาน “วันคนพิการสากล” จ.สงขลา ประจำปี 2566 โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566นำโดย รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) มอบของที่ระลึกให้กับ นายสมนึก พรหมเขียว

(ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) และร่วมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้านวัตกรรมของร้านค้า Smart Dent Shop นมอัดเม็ดโพรไบโอติกป้องกันฟันผุ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก ให้กับคนพิการในงาน “วันคนพิการสากล” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Search