คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดให้มีการบริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดให้มีการบริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

        วันนี้ ( 2เมษายน 2564) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป

        เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         โดยมีผู้สนใจทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก งานที่ให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ผนึกหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และผ่าฟันคุด(60ราย)  ซึ่งบรรยากาศในวันนี้สร้างรอยยิ้มให้กับทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ  โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

Search