คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ ” สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสำราญใจ “

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ ” สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสำราญใจ “

ในวันที่ 3 เมษายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมาใน

Theme ” สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสำราญใจ “

โดยในปีนี้ทางคณะฯได้มีการจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก นับถือ ห่วงใย แก่ผู้ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคณะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการละเล่นไทย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่า เรามาร่วมช่วยกันผลักดัน “เทศกาลสงกรานต์ไทย “เป็น Softpower ระดับโลกไปด้วยกันนะคะ

Search