ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซัก อบผ้า ที่ใช้งานกับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซัก อบผ้า ที่ใช้งานกับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดราคาจ้างบริการซัก อบผ้า ที่ใช้งานกับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน 1 งาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

https://drive.google.com/file/d/1sp3QkCtY9KWgr0SHartSqFuX6jSbgbpi/view?usp=sharing

ประกาศจ้างซักผ้า.pdf

Search