ประกาศผลนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ ปี 2567

ประกาศผลนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ ปี 2567

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 3 หลักสูตร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รุ่น 16
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) รุ่น 2
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) รุ่น 1

กำหนดการสอบข้อเขียน

  • 18 มีนาคม 2567
  • ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 3

สามารถ Scan QR code เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-3173389

Search