ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ชาวยวิจัย

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ชาวยวิจัย

ตามที่ หน่วยวิจัยทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

ทางหน่วยวิจัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-EBDRU

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ยันยันสิทธิ์เข้าปฎิบัติงาน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ E-mail ที่แนบในเอกสาร โดยจะเริ่มปฎิบัติงานวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

Search