ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ทันตแพทย์สามารถ Scan qr code เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด และสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ พร้อมทั้งกำหนดการสอบได้ทางด้านล่างค่ะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด

  • วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
  • เวลา 8:30 น. – 16:00 น.
  • ห้องประชุม1 สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และปฏิ

Search