ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผลงานทีมดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผลงานทีมดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2565 (ได้รับการเสนอชื่อไปมหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ สังกัดสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
 
บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (ได้รับการเสนอชื่อไปมหาวิทยาลัย)
– ด้านบริการดีเด่น คุณวิฑูร ชูศรี สังกัดงานสื่อสารองค์กร
– ด้านบริหารดีเด่น คุณเขมรัฐ เขมวงศ์ สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
– ด้านวิชาชีพดีเด่น คุณฉัตราภรณ์ คำแก้ว สังกัดหน่วยคลินิกรังสี
– ด้านนวัตกรรมดีเด่น คุณสุวิท ทองแดง สังกัดงานอาคาร วิศวกรรมซ่อมบำรุง
 
ผลงานทีมดีเด่น ระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2565
– โรงพยาบาลทันตกรรม ชื่อผลงาน ระบบคัดกรองอัจฉริยะและ Line@ (ได้รับการเสนอชื่อไปมหาวิทยาลัย)
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผลงาน ระบบลิฟต์ไร้สัมผัส
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรดีเด่นและผลงานทีมดีเด่น ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่รักของพวกเราชาวคณะ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดการเรียนรู้และก้าวไปด้วยกันกับทุกคนค่ะ 

Search