วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2566

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2566

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการทันตกรรม ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป และ กิจกรรมเปิดกระปุกออมเงิน ครั้งที่ 13

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยจะมีการบริการทางทันตกรรม แก่ประชาชนทั่วไป

  • อุดฟัน / ขูดหินปูน
  • ถอนฟัน / ผ่าฟันคุด
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ที่สนใจสามารถรับคิว เพื่อเข้ารับการรักษา ได้ตั้งแต่เวลา 06:00 – 14:00 น. หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

—————————————————————

กิจกรรมเปิดกระปุกออมเงิน ครั้งที่ 13 ” โครงการวันละเหรียญ….เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งที่ 13 “

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑oo ปี สมเด็จย่า

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08 : 30 น. – 09 : 00 น.

ณ ลานชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search