วันทำฟรี 2567

วันทำฟรี 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ทำฟันฟรี 2567 ” ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางคณะฯ ได้ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ทันตกรรมสำหรับเด็ก และมีการให้ความรู้ทันตสุขศึกษา สอนการแปรงฟันที่ถูกต้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งหมด 701 ราย  อีกทั้งยังมีการจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Search