หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.อ. เพื่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้นำศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.อ. เพื่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้นำศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ “ เพื่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้นำศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช “ เนื่องในโอกาส 5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

ได้รับเกียรติจากท่านขจรเกียรติ รักภานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช รศ.ดร.ทพ. ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ทพ.สำราญ ปิตากุลดิลก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์ ม.อ. พระมหาบวร ปวรธรรมโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ สามเณร สโมสรไลออนส์ ทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ม.อ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566

โดยโครงการครั้งนี้ได้มีการให้บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ทางสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก

Search