หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกหน่วยพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบเตรียมทำฟันเทียมให้ผู้ป่วยสูงอายุ จังหวัดพังงา

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกหน่วยพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบเตรียมทำฟันเทียมให้ผู้ป่วยสูงอายุ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2567 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ไปออกหน่วยพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบเตรียมทำฟันเทียมให้ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 90 คน ที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2567 ซึ่งคณะฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อส่งมอบฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดพังงาต่อไป

Search