หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทันตกรรม เนื่องในวันคนพิการจังหวัดสงขลา

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทันตกรรม เนื่องในวันคนพิการจังหวัดสงขลา
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งมีผู้พิการจำนวนมากที่เข้าถึงการรักษาทันตกรรมได้ยาก หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้ความสำคัญ ต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของผู้พิการ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้พิการ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลรักษาอนามัยช่องปากได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 42 ราย

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search