เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์   ตำแหน่งพยาบาล

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์   ตำแหน่งพยาบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใน ตำแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งพยาบาล  จำนวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท

2.วิธีการคัดเลือก

2.1 สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ              100 คะแนน

2.2 สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์                100 คะแนน

2.3 สอบสัมภาษณ์                            100 คะแนน

3.เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

กำหนดการรับสมัคร

4.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566  

รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th

4.2 วันที่ 23  มิถุนายน  2566          

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง https://resume.psu.ac.th

Search