หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ออกให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง ในโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ณ เรือนจำกลางสงขลา

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ออกให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง ในโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ณ เรือนจำกลางสงขลา
  เริ่มต้นเดือนแรกของปี 2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ณ เรือนจำกลางสงขลา โดยมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมและบุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าให้บริการทันตกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เข้ารับบริการงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน และนอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพช่องปากอีกด้วย ซึ่งหน่วยทันตกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการรักษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจต่อไป

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search