ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2)” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 “
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติดัดลวด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Read More
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2567
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Search