ถ้าใครยังไม่รู้ว่า PDPA คืออะไร? เรามารู้จักกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA แบบเจาะลึก จัดเต็ม! กันนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อม

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search