จากแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะ สู่การนำเสนอผลงาน ในระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Conference 23rd Symposium on TQM-Best practices in Thailand.

จากแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะ สู่การนำเสนอผลงาน ในระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Conference   23rd Symposium on TQM-Best practices in Thailand.
   เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ซึ่งในครั้งนี้ มี 2 ผลงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ผ่านการพิจารณาให้ร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้
1. ผลงานเรื่อง การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภท Expedited Reviews โดย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ผลงานเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม โดย โรงพยาบาลทันตกรรม

   ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ได้นำแนวทางปฎิบัติที่เป็นเลิศ ไปนำเสนอในระดับชาติและที่สำคัญได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เข้ารอบการนำเสนอภายในงานในครั้งนี้อีกด้วย

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search