ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 – 5 ร่วมกิจกรรม ” RESEARCH DAY ประจำปี 2565

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 – 5  ร่วมกิจกรรม ” RESEARCH DAY ประจำปี 2565
   ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมกิจกรรม “RESEARCH DAY ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น. ผ่านระบบ Zoom Applications เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา RC RU และอาจารย์ ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

 

   สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยตอบกลับการลงทะเบียนผ่าน Google form นี้ https://bit.ly/3Iw2X5F ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 นะคะ

Search