ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า
 
📅 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
📍 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
👉 งานที่ให้บริการมีทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ดังนี้ อุดฟัน ขูดหินปูน ผนึกหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และผ่าฟันคุด (90ราย)
 
📝 ผู้สนใจสามารถขอรับคิวที่หน้าโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.
เพื่อความสะดวกสำหรับพระสงฆ์และผู้พิการ ให้มารับคิวในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
‼️ หมายเหตุ
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง /เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
– กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและมีผู้ปกครองมาด้วยเท่านั้น
 
☎️ สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ 074-287-620
📱 หรือ Line official ที่ @dent-psu

share  this story

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

Search