พิธีเปิดงานเปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ครั้งที่ 12

พิธีเปิดงานเปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ครั้งที่ 12
      วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ครั้งที่ 12 โดยมีท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล และกล่าวรายงานโดย ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อีกด้วย รายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำไปสมทบกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสทางทันตกรรมในโครงการต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 76 ทีม
 
ผลการแข่งขันเปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประเภททีมบุคคลทั่วไป ดิวิชั่น 1
– รางวัลชนะเลิศ คอหงส์ ทีมที่ 3
ถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เวลไวท์
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล)
1. คอหงส์ ทีมที่ 1 2. ขุนอิง ทีมที่ 3
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,500.- บาท
ประเภททีมบุคคลทั่วไป ดิวิชั่น 2
– รางวัลชนะเลิศ เวลไวท์ ทีมที่ 2
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000.- บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เสี่ยจัส ทีมที่ 3
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000.- บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล)
1. ชมรมเปตอง มอ.ทีมที่ 1
2. อบต.เมย์ ทีมที่ 1
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 600.- บาท
ประเภททีมกิตติมศักดิ์
– รางวัลชนะเลิศ ชลประทานสงขลา ทีม 1
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชลประทานสงขลา ทีม 2
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 คลินิกเดนทัลแลนด์ ,อาจารย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล
ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี
– ชนะเลิศ สิชลคุณาธารวิทยา ทีมที่ 1
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมรมควนขัน 1
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 กอบกุลทีม 2 (โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม)
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมเกาะหมี (โรงเรียนคลองแห อัจฉริยะ)
 
 

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search