ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิว จำนวน 2,760 กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิว จำนวน 2,760 กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Search