เปิดรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปี 2567 โดยปีนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโฟเชียล ( แผน ข ) ( หลักสูตร 2 ปี )

  • ในสาขานี้จะได้เรียนรู้

✨Minor oral surgery

✨ผ่าฟันคุด,ฟันฝัง,Pre-prosthetic surgery Biopsy artificial eruption

✨การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

✨การทำงานในเคส complication oral surgery

✨การฝังรากเทียมที่ไม่ซับซ้อน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม (หลักสูตร 3 ปี)

  • ในสาขานี้จะได้เรียนรู้

✨Minor oral surgery

✨ผ่าฟันคุด,ฟันฝัง,Pre-prosthetic surgery Biopsy artificial eruption

✨การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ

✨งานศัลยกรรมรากเทียมตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงระดับที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

✨ผ่าตัดปลูกกระดูกสันเหงือกด้วยวิธีต่างๆ

✨วางแผนการฝังรากเทียมแบบสหสาขา

✨Digital workflow ในงานรากเทียม

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (PG )

  • ในสาขานี้จะได้เรียนรู้
✨ ผ่าฟันคุด ฟันฝัง
✨ Pre-prosthetic surgery Biopsy
✨ ผ่าเนื้องอกหรือถุงน้ำในขากรรไกรอย่างง่าย
✨ พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยใยนหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด

โดยทั้ง 3 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 67

กำหนดการ

  • 5 ก.พ. 67 : สอบข้อเขียน
  • 9 ก.พ. 67 : สอบสัมภาษณ์
  • 12 ก.พ. 67 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำหรับทันตแพทย์ท่านใดที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครและสมัครออนไลน์ ได้เลยนะคะ

Search