โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งพยาบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
2 กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 กรณีมีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีกำรคัดเลือก
1 สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ 100 คะแนน
2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

กำหนดการรับสมัคร
1 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2566 รับสมัคร

2. วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์
4 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสแกน QR code หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง และสามารถสมัครงานออนไลน์ ได้ที่ https://resume.psu.ac.th อีกทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-7518

พยาบาล3อัตรา

Search