ประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 40 ปี หัวข้อ “40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”

ประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 40 ปี หัวข้อ “40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”
photocontest-40y
       คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และบุคคลทั่วไป ผู้ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นภาพถ่ายบุคคล  อาคาร สถานที่ กิจกรรม ฯลฯ ( สามารถเป็นภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  เกี่ยวข้องกับคณะฯ หรือผลผลิตจากคณะฯ สู่ภายนอก) ในหัวข้อ  “40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”
 

แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท

– ประเภทบุคคลทั่วไป
– ประเภทบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1    5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2    3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3    1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย    500 บาท *(5 รางวัล) = 2,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 

กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภท
2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 5 ภาพ
3. ผู้ถ่ายต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 255 ตัวอักษร
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น          
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
7.  ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ด้านสั้นของไฟล์ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 pixels ด้านยาวไม่จำกัด  ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ RAW หรือไฟล์ต้นฉบับ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
8. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400×4,000 pixels ขนาดไฟล์ระหว่าง 3-5 MB ) ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
9. ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สามารถส่งเข้าประกวดได้ แต่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
10. การใช้โปรแกรมในการปรับแต่งภาพสามารถทำได้เฉพาะการปรับสี และแสงของภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง (กรณีคณะกรรมการ มีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ)
11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
13. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
14. ผู้เข้าประกวดเก็บภาพใน Google drive หรือ One drive และเปิดสิทธิ์สาธารณะ พร้อมส่งลิงค์ มาทาง e-mail 
 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทาง E-mail: photodent40@gmail.com.

ส่งประกวดผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานสื่อสารองค์กร  อาคาร 3  ชั้น 7  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ในวันและเวลาราชการ)
หรือโทรศัพท์ 0-7428-756
 

ติดตามผลการประกวด

การประกาศผลรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไปที่ WWW.dent.psu.ac.th   
หรือ https://www.facebook.com/DentPSU

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search