คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพยาบาล 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพยาบาล 1 อัตรา

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพยาบาล เลขที่ 3958  สังกัด
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
Email

Search