ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และสาขาวิชาที่  

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และสาขาวิชาที่  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์และสาขาวิชาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลชมเชยในด้านวิชาชีพทันตแพทย์ จากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี อ.ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร
 
อ.ดร.ทพ. ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยวในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการประเมินการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน (PSU-TPSF) ในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 

Search