เตรียมพบกับ งานประชุมวิชาการนานาชาติ Andaman Dental Congress เรื่องทันตกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบ เร็วๆนี้

เตรียมพบกับ งานประชุมวิชาการนานาชาติ Andaman Dental Congress เรื่องทันตกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบ เร็วๆนี้
Stay tuned!!! The First Andaman Dental Congress will take place in 18 – 20 October 2023 in Phuket, Thailand to celebrate the inauguration of PSU Andaman Digital Dental Center. International and domestic delegates are welcome to join. See you soon.

เตรียมพบกับงานประชุมนานาชาติเรื่องทันตกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบเร็ว ๆ นี้

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search