คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ 39 ปี คณะ ฯ และเตรียมก้าวสู่ปีที่ 40

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ 39 ปี คณะ ฯ และเตรียมก้าวสู่ปีที่ 40
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี และเตรียมก้าวสู่ปีที่ 40 โดยมี ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมใจเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งคณะ ฯ และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตคณบดี และบุคลากรของคณะ ฯ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อเวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ลานชั้น B อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
 
    40 ปี we grow together 💜

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search