คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Dent town hall ครั้งที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Dent town hall ครั้งที่ 2
    เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรม “Dent Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกับบุคลากร ร่วมพบปะระหว่างกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในแง่มุมทิศทางการพัฒนา การทำงาน และข้อชื่นชม เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search